Pravidla

 Startovat do námi vytvořené rally smějí všichni hráči zaregistrovaní na českém pluginu onlineracing.cz a na webu http://rbr-virtual-rally1.webnode.cz/  
 
 Registraci proveďte v níže uvedeném formuláři. Vaše jméno se pak objeví v seznamu registrovaných jezdců zde na webu. Změna vozu v rámci skupiny i mimo ni,je možná  jen  na začátku sezony a pak jednou v průběhu sezony.Jezdec který není zaregistrovaný bude vyškrtnut ze startovní listiny.Jezdec který neodstartuje 3 po sobě  jdoucí soutěže bude vyškrtnut z registrace.
 
 Bodovat se bude v celkovém pořadí a ve třech skupinách (RC1,RC2, 2WD)  Bodovat  bude prvních 10 jezdců ve všech čtyřech kategoriích
 
                                       1.místo-25b 
                                       2.místo-18b  
                                       3.místo-15b 
                                       4.místo-12b  
                                       5.místo-10b
                                       6.místo-8b 
                                       7.místo-6b  
                                       8.místo-4b  
                                       9.místo-2b 
                                      10.místo-1b
 
 Startovat se bude vždy v neděli po reálném závodě v 18:00. Většina soutěží bude mít dvě etapy a bude trvat do následující soboty. Bodují i jezdci kteří využili  superally(300s/RZ). Reset soutěže je povolen pouze při statusu "nenastoupil na  RZ" nebo "nedorazil do časové kontroly". "havárie na RZ" - reset je zamítnut. 
 
 Šampionát se pojede na fyzikách NGP 4.4
 
 Bodování závěrečné powerstage: 1.místo     3 body
                                                   2.místo     2 body
                                                   3.místo     1 bod
 
Registration for the championship,use the registration form.
 
Unregistered drivers will be deleted from the starting list.
 
Change of car is possible only at the beginning of the season and once during the season.
 
Rider who did three competitions in a row, will be excluded from registration.