Pravidla

 Startovat do námi vytvořené rally smějí všichni hráči zaregistrovaní na českém pluginu onlineracing.cz a na webu https://rbr-virtual-rally1.webnode.cz/  
 
 Registraci proveďte v níže uvedeném formuláři. Vaše jméno se pak objeví v seznamu registrovaných jezdců zde na webu.
 
 Registrace je možná pouze ve formě "Příjmení Jméno" nebo "Jméno Příjmení"
 
Jezdec musí mít vlaječku před jménem.
 
 Jezdec který není zaregistrovaný bude vyškrtnut ze startovní listiny.
 
 Změna vozu v rámci skupiny i mimo ni,je možná  jen  na začátku sezony (kdy se jezdec registruje) a pak dvakrát v průběhu sezony.
 
 Změny vozu se musí oznámit na emailu rbr-virtual-rally@seznam.cz,jinak bude jezdec vyškrtnut ze startovní listiny.
 
 Povolené třídy: RC1 
                          RC2
                          2WD (RC3+RC4+RC5)
 
 Bodovat se bude v celkovém pořadí a ve třech skupinách (RC1,RC2, 2WD)  Bodovat  bude prvních 10 jezdců ve všech čtyřech kategoriích
 
                                       1.místo-25b 
                                       2.místo-18b  
                                       3.místo-15b 
                                       4.místo-12b  
                                       5.místo-10b
                                       6.místo-8b 
                                       7.místo-6b  
                                       8.místo-4b  
                                       9.místo-2b 
                                      10.místo-1b
 
 Startovat se bude vždy v neděli po reálném závodě v 18:00. Většina soutěží bude mít dvě etapy a bude trvat do následující soboty. Bodují i jezdci kteří   využili  superally(300s/RZ). Reset soutěže je povolen pouze při statusu "nenastoupil na  RZ" nebo "nedorazil do časové kontroly". "havárie na RZ" - reset   je zamítnut. 
 
 Šampionát se pojede na fyzikách NGP 5.0
 
 Bodování závěrečné powerstage:   1.místo     3 body
                                                         2.místo     2 body
                                                         3.místo     1 bod
 
Registration for the championship,use the registration form.
 
Registration in the form of "Surname Name" or "Name Surname"
 
The rider must have a flag before the name.
 
Unregistered drivers will be deleted from the starting list.
 
Change of car is possible only at the beginning of the season (registration) and twice during the season.
 
Changing the car must be reported on rbr-virtual-rally@seznam.cz,otherwise the rider will be removed from the starting list
 
Allowed classes: RC1 
                            RC2
                            2WD (RC3+RC4+RC5)